Podrobnosti záznamu

Název
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
Autor
    Kallabová, Eva
    Klusáček, Petr
Konference
    150 let Geografie na UK v Praze (10.11.2006-11.11.2006 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Strany
    s. 25-26
Poznámky
    Překlad názvu: Actual structural and functional problems in central and subcentral zones of the large cities (exampled on four European cities: Bologna, Leipzig, Ljubljana and León)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    perception
    re-urbanisation
    residential environment
    urban ecology
Klíčové slovo
    Bologna
    Centrálních
    čtyř
    Evropských
    Funkční
    León
    Lipsko
    Ljubljana
    Měst
    Problémy
    Příkladu
    Současné
    Strukturální
    Subcentrálních
    Velkých
    Zón
Abstrakt (česky)
   Poster se zabývá vybranými problémy, které jsou spojené s problematikou reurbanizace ve čtyřech evropských městech: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León. Prezentuje nejvýznamnější výsledky, které byly získány během práce na mezinárodním výzkumném projektu Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change, který byl financovaný prostřednictvím 5. rámcového programu EU. Výzkumné aktivity řešitelského týmu Ústavu geoniky se soustředily zejména na oblast urbánní ekologie a vnímání kvality životního prostředí. Poster ukazuje nejdůležitější témata, jež byly diskutovány v odborných sekcích. Na závěr jsou popsány indikátory reurbanizace a možné nástroje, které mohou být využity ke zlepšení situace.
Abstrakt (anglicky)
   The poster deals with the selected issues connected with the re-urbanisation in four European cities: Bologna, Leipzig, Ljubljana and Leon. It presents the most important results, which were got during work on the international research project Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change, which was financed through 5th Framework Program of EU. The activities of Institute Geonika research team were especially focused on the urban ecology and perception of environmental quality. The poster shows the main topics, which were discussed during expert sections. Finally are described the indicators of the re-urbanisation and the possible tools, which can be used to improve the situation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012