Podrobnosti záznamu

Název
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
Údaj o odpovědnosti
    Jan Hradecký, Martin Děd
Další názvy
    Present-day trends in sediment size composition of gravel bars of stream channels of the Moravskoslezské Beskydy Mts. - case study Sihelský potok Brook
Autor
    Děd, Martin
    Hradecký, Jan, 1974-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 19-23
Rok
    2008
Poznámky
    3 obr., 6 fot., 2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Klasifikační znak
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granulometrie
    koryto
    kvartér Západních Karpat
    lidské aktivity
    mapa geomorfologická
    morfologie fluviální
    sedimentace fluviální
    štěrk
    transport
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    25-22
    Beskyd
    Frýdek-Místek
    Lavic
    Moravskoslezských
    Potok
    Příkladová
    Sedimentů
    Sihelský
    Složení
    Současné
    Studie
    štěrkových
    Toků
    Trendy
    Zrnitostním
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012