Podrobnosti záznamu

Název
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Souček
Další názvy
    The present state and the petrological and geochemical investigation problems of the Hrubý Jeseník Mts.
Autor
    Souček, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1988, č. 4
Strany
    s. 411-426
Rok
    1989
Poznámky
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    devon
    geochemie metamorfovaných hornin
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    horniny vzniklé tektonickými pohyby
    metamorfní pochody
    oblast moravskoslezská
Klíčové slovo
    Geochemického
    Hrubého
    Jeseníku
    Petrologického
    Problémy
    Současný
    Stav
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012