Podrobnosti záznamu

Název
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Cicha
Další názvy
    Contemporary state of opinion on the age of the Grund Formation
Autor
    Cicha, Ivan, 1932-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 182-183
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    biozóna
    geologie regionální
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    stratigrafická hranice
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Troskotovice (Znojmo)
Klíčové slovo
    Grundského
    Názorů
    Současný
    Souvrství
    Stáří
    Stav
Abstrakt (anglicky)
   The upper part of the Karpatian, known from the vicinity of Grund (in Austria) and from Znojmo-Hranice, Nesvačilka and others areas in the Austrian-Moravian part of the foredeep consists of zones with a) Globorotalia div. sp. b) Globigerinoides bisphericus. Representative of the genus Praeorbulina s.l. occur in the horizons overlying the Globigerinoides bisphercus zone (lower Badenian-Langhian). In the southern part of the foredeep, sedimentation between the zones with G. bisphericus and Praeorbulina" was not interssupted. For this part of Miocene the name Grund Formation has been proposed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012