Podrobnosti záznamu

Název
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
Údaj o odpovědnosti
    Josef Adámek, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
Další názvy
    Contemporary state of opinions on the stratigraphy and definition of the sediments of boundary-line of the Lower to Middle Miocene (Karpatian-Lower Badenian) in the Alpine-Carpathian Foredeep
Autor
    Adámek, Josef, 1945-
    Petrová, Pavla, 1972-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 16-19
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 18-19
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    diskordance
    diskuse
    geologie regionální
    geologie ropná
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    mikrofosílie
    miocén
    profil seizmický
    stratigrafická jednotka
    vrt
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Laa an der Thaya (Rakousko-Niederösterreich)
    Nový Přerov (Břeclav, Mikulov)
    Pasohlávky (Břeclav, Pohořelice)
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    34-12
    34-14
    34-21
    Baden
    Hustopeče
    Karpat-sp
    Karpatské
    Mikulov
    Miocénu
    Názorů
    Pohořelice
    Předhlubni
    Rozhraní
    Sedimentů
    Současný
    Spodního
    Stav
    Stratigrafii
    Středního
    Vymezení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012