Podrobnosti záznamu

Název
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
Další názvy
    The present status of exposures and exploration of the Krušná hora Ordovician near Hudlice
Autor
    Čáp, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    geological mapping, lithology, Ordovician sediments, Barrandian, mining, sedimentary iron ores
Klíčové slovo
    Hory
    Hudlic
    Krušné
    Odkrytosti
    Ordoviku
    Prozkoumanosti
    Současný
    Stav
Abstrakt (česky)
   Krušná hora u Hudlic je velmi významným ložiskem ordovických sedimentárních železných rud s bohatou historií těžby. V současnosti je okdrytost této oblasti, až na několik málo výchozů, dost skrovná. Většina výchozů je tvořena skaleckými křemenci (llandeilo) a třenickými pískovci a konglomeráty (tremadoc). Je zde rovněž patrný vliv antropogenní činnosti (zejm. haldy a důlní propadliny).
Abstrakt (anglicky)
   The present status of exposures and exploration of the Krušná hora Ordovician near Hudlice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014