Podrobnosti záznamu

Název
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
Údaj o odpovědnosti
    Lubomíra Mejstříková, Hana Peštová
Další názvy
    Gegenwärtige Auswertungsverfahren der mineralogischen Zusammensetzung von tertiären Sedimenten im Nördböhmischen Braunkohlenrevier [SHR]
Autor
    Mejstříková, Lubomíra
    Peštová, Hana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 22-35
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    difrakce rentgenová
    ložiska pevných paliv
    mineralogie jílová
    minerály
    minerály jílové
    podkrušnohorské pánve
    sedimenty jílovité
    terciér
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Mineralogické
    Sedimentů
    SHR
    Skladby
    Současný
    Terciérních
    Vyhodnocování
    Způsob
Abstrakt (česky)
   Stanovení mineralogického složení terciérních sedimentů je podkladem pro hodnocení dobývacích podmínek v jednotlivých lomech. Jsou popsány a zhodnoceny dvě metody. První metoda vychází z chemického stanovení klastického křemene a karbonátů, popř. organické hmoty a semikvantitativního vyhodnocení jílových minerálů. Druhá metoda vychází z kvalitativního vyhodnocení minerálů z rtg. záznamů a ze silikátové oxidové analýzy sedimentů. Z výsledků silikátové analýzy se normativními přepočty určuje mineralogická skladba sedimentů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012