Podrobnosti záznamu

Název
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
Údaj o odpovědnosti
    Josef Datel
Další názvy
    Contemporary and future Czech hydrogeology
    Czech hydrogeology in present and to the future
Autor
    Datel, Josef
    Datel, Josef, 1963-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 8
Strany
    3
    s. 223-225
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    550
    556
Předmětová skupina
    firma
    hydrogeologie
    organizace geologie
    školství
    výzkum
Výraz tezauru
    Czech Hydrogeologist's Association
    hydrogeology
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Budoucnost
    české
    Hydrogeologie
    Současnost
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologie a její postavení v ČR v současné době, úkoly do budoucna
Abstrakt (anglicky)
   Contemporary situation in hydrogeology in the CR - serious problems in the branch and tasks for the future
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    12. 10. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012