Podrobnosti záznamu

Název
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
Údaj o odpovědnosti
    Rostislav Morávek
Další názvy
    Overall results of monitoring and preservation research on mined limestone deposit in Vitosov in 2001-2005
Autor
    Morávek, Rostislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 9-13
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    502
    551.4
    553.5/.8
    912
Skupina konspektu
    55
    553
    912
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    jeskyně
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    kras
    ložisko vápence
    mapa geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ochrana přírody
    speleotém
Geografické jméno
    Hrabová-Vitošov (Šumperk, Zábřeh)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    14-43
    2001-2005
    Let
    Ložiska
    Mohelnice
    Období
    Sledování
    Souhrnné
    Těženého
    Va
    Vápencového
    Vitošově
    Výsledky
    Výzkumu
    Záchranného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012