Podrobnosti záznamu

Název
    Source region of volcanism and seismicity pattern beneath Central American volcanoes
Autor
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 236, 1/2
Strany
    s. 149-172
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/03/1203, GA ČR3cav_un_auth*0000920
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Překlad názvu: Zdrojová oblast vulkanismu a obraz seismicity pod sopkami Strřední Ameriky
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Central America
    convergent plate margins
    subduction
Klíčové slovo
    American
    Beneath
    Central
    Pattern
    Region
    Seismicity
    Source
    Volcanism
    Volcanoes
Abstrakt (česky)
   Analýza seismicity založená na globálních údajích z období 1964-1999 je použita jako nástroj pro hledání zdrojové oblasti primárního magmatu aktivních alkalicko-vápenatých sopek ve Střední Americe.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013