Podrobnosti záznamu

Název
    Source rocks of detrital biotite from Lower Permian sandstones of the Krkonoše Piedmont Basin northern margin
Další názvy
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve