Podrobnosti záznamu

Název
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Bíl
Autor
    Bíl, Michal
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 73, no. 1
Strany
    p. 55-66
Rok
    2003
Poznámky
    8 obr., 10 tab., 3 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Předmětová skupina
    digitalizace
    eroze
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    morfometrie
    neotektonika
    povodí
    příkrov
    reliéf
    sedimenty klastické
    svah
    systém GIS
    terciér
    vrásnění alpinské
    zlom aktivní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
    Vsetín
Klíčové slovo
    Analysis
    Carpathians
    Czech
    GIS
    Lithology
    Mountains
    Outer
    Relief
    Republic
    Spatial
    Vrchy
    Vsetínské
    West
Abstrakt (anglicky)
   By combination of digital elevation models (DEM) with digital geological maps within GIS environment it is possible to detect manifestations of neotectonic movements. This technique has been demonstrated on the Vsetínské vrchy Mountains, a 367 km2 large area in the Outer West Carpathians, the Czech Republic. The results have shown that steeper hillslopes, higher local relief (LR), and greater Strahler's hypsometric integrals (SHI) correlate well with regions of increased resistance to erosion, as opposed to less resistant bedrock geology which is correlated with predominantly gentle slopes, lower LR, and smaller SHIs. These facts do not support former opinions on significant neotectonic block faulting of the Vsetínské vrchy Mountains during the "neotectonic period". The relief topography is concordant with underlying strata of variable resistance. Thus, it seems probable that the youngest evolution of the study area has been proceeding steadily.
   The topographic relief has experienced the state of dynamic equilibrium, which has been caused by the rebounding of the Epivariscan European Platform. There is no reason to assume the alternation of periods of tectonic standstill and strong, mainly vertical, movements during several "neotectonic phases"
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012