Podrobnosti záznamu

Název
    Spatial Distribution Cnages of Czech Natioans in Slovakia nad Slovak Nationas in Czechia with an emphasis on the period from 1991-2001
Autor
    Ira, V.
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    s. 51-63
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: 3083, GA SAV SR, SK
    Překlad názvu: Změny v prostorovém rozložení obyvatelstva české národnosti ve Slovenské republice a slovenské národnosti v České republice s důrazem na období 1991-2001
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Czech nationals
    Slovak nationals
    spatial distribution
Klíčové slovo
    1991-2001
    Cnages
    Czech
    Czechia
    Distribution
    Emphasis
    Natioans
    Nationas
    Period
    Slovak
    Slovakia
    Spatial
Abstrakt (česky)
   Příspěvek ze zabývá prostorovým rozložením obyvatelstva české/slovenské národnosti ve Slovenské/České republice. Až do roku 1992 (do rozdělení Československa na dva samostatné státy) byli Češi a Slováci ve společném státě majoritním etnikem a otázka jejich geografického rozmístění nepatřila v geografické literatuře k rrekventovaným tématům. V roce 1993 po rozděleníspolečného státu se Slováci v ČR a Češi na Slovensku stali minoritími etniky a jejich stěhování jezi CR a SR se staly mezinárodními migracemi. Tento článek přispírá k poznání vývoje geografického rozmístění Čechů/Slováků ve Slovenské/České republice.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012