Podrobnosti záznamu

Název
    Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
Autor
    Frantál, Bohumil
Konference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Strany
    S. 29-33
Poznámky
    Překlad názvu: Prostorová strukturace vnímání a vědomí regionálních a lokálních identit: analýza a kartografická reprezentace pomocí metod mentálního mapování (teoretický a metodologický úvod)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    image
    localities
    mental mapping
    perception
    regional identity
Klíčové slovo
    Analysis
    Awareness
    Cartographic
    Identities
    Local
    Mapping
    Mental
    Methodological
    Methods
    Perception
    Quo
    Regional
    Representation
    Spatial
    Structuration
    Terminus
    Theoretical
Abstrakt (česky)
   Práce se bude teoreticky a empiricky zabývat otázkou subjektivní percepce a konstrukce prostoru a utváření teritoriálně vázaných kolektivních identit. Pomocí metody mentálního mapování a s využitím dalších behaviorálně-geografických a sociologických metod bude zkoumána prostorová struktura vědomí lokálních a regionálních identit, preferencí, hodnot a postojů. Budou analyzovány a kategorizovány faktory, které se podílejí na utváření subjektivních významů míst a vztahů (identifikace) s místy. Výsledkem by měl být soubor mentálních map (kartografických syntéz) vymezujících a reprezentujících vybrané modelové území (region) na různých hierarchických úrovních (místo, město, mikroregion, apod.) na základě vybraných aspektů, charakteristik a subjektivních kritérií.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012