Podrobnosti záznamu

Název
    Spatially dependent seismic anisotropy in the Tonga subduction zone: A possible contributor to the complexity of deep earthquakes
Autor
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Svazek/č.
    Roč. 155, 1/2
Strany
    s. 63-72
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/02/0383, GA ČR3cav_un_auth*0000192
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Překlad názvu: Prostorově závislá seismická anizotropie v Tonžské subdukční desce: Možná příčina komplikovaných mechanismů hlubokých zemětřesení
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    deep-focus earthquakes
    seismic anisotropy
    subduction zones
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Complexity
    Contributor
    Deep
    Dependent
    Earthquakes
    Possible
    Seismic
    Spatially
    Subduction
    Tonga
    Zone
Abstrakt (česky)
   Nejhlubší část Tonžské subdukční desky se skládá ze dvou různě orientovaných segmentů: severního a jižního. Oba segmenty jsou seismicky aktivní v hloubkách od 500 do 700 km. Mechanismy hlubokých zemětřesení uvedené v Harvardském katalogu momentových tenzorů obsahují složky kompenzovaného lineárního vektorového dipólu, které se chovají odlišně v severní a jižní části subdukční desky. To je pravděpodobně projevem rozdílné seismické anizotropie v obou segmentech.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013