Podrobnosti záznamu

Název
    Speciace rtuti v lesních půdách
Autor
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
Konference
    Mikroelementy (40. : 05.09.2006-07.09.2006 : Medlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
Strany
    s. 133-137
Poznámky
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Mercury speciation in forest soils
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    mercury
    soil
    speciation
Klíčové slovo
    Lesních
    Půdách
    Rtuti
    Speciace
Abstrakt (česky)
   V práci byla detailněji studována distribuce Hg v půdních profilech 2 lokalit, které dle předchozích studiích měly rozdílné obsahy Hg v nadložním humusu. Na lokalitě s nižším obsahem Hg v humusu byl sice nalezen nižší obsah Hg v organických horizontech, ale studium celého půdních profilu ukázalo, že v hlubších minerálních horizontech je obsah Hg vyšší než na lokalitě s vyšším obsahem Hg v humusu. Termodesorpční analýza prokázala podobné výsledky pro půdy z obou odběrových lokalit. Většina Hg byla v lesních půdách vázaná na organickou hmotu. Menší část byla pak zřejmě vázaná na oxihydroxidy Fe.
Abstrakt (anglicky)
   We compared distribution of Hg in soil profiles with different level of Hg content in forest floor humus. Detailed study of soil profiles revealed that at the locality with lower Hg content in humus was higher Hg content in mineral horizons in comparison to locality with higher content in organic horizons. Most of the Hg in forest soils was bound to organic matter.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012