Podrobnosti záznamu

Název
    Special geological-mineralogical features of the large uranium deposits (by example of Příbram and Streltsovskoye ore-fields)
Další názvy
    Geologo-mineralogičeskije osobennosti krupnych mestoroždenij urana (na primerach Pršibramskogo i Strel'covskogo rudnych polej)