Podrobnosti záznamu

Název
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
Další názvy
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin