Podrobnosti záznamu

Název
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
Autor
    Holub, Karel
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 133-141
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Překlad názvu: Spektrální vlastnosti seismických vln při odstřelech v lomech
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    body and surface waves
    quarry blasts
    spectral analysis
Klíčové slovo
    Blasts
    During
    Properties
    Quarry
    Seismic
    Spectral
    Waves
Abstrakt (česky)
   Na území severní Moravy a Slezska je ročně prováděno velké množství odstřelů v lomech, které jsou průběžně registrovány na stálých i dočasných seismických stanicích. Náplní tohoto článku je vyšetřování spektrálních vlastností vln Pg-, Sg- a povrchových vln R a vzájemných vztahů mezi převládající frekvencí a celkovou náloží trhavin nebo frekvencí a epicentrální vzdáleností.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012