Podrobnosti záznamu

Název
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
Údaj o odpovědnosti
    Janusz Badura, Bogusław Przybylski
Další názvy
    Petrographical specific of the fluvial and glacial sediments of Sudetic Foreland (SW Poland)
Autor
    Badura, Janusz
    Przybylski, Bogusław
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 4
Strany
    s. 313-319
Rok
    2000
Poznámky
    8 obr., 1 fot., 40 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    jíl
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    oblast snosová
    paleolimnologie
    písek
    pleistocén
    pliocén
    profil vrtný
    sedimentace fluviální
    sedimentace glaciální
    spraš
    štěrk
    till
    transport ledovcový
    transport říční
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Glacjalnych
    Osadów
    Petrograficzna
    Przedgôrza
    Rzecznych
    Specyfika
    Sudeckiego
Abstrakt (anglicky)
   The method which correlates tills on the base of petrographic coeffiecients, used for tills from Polish Lowland, cannot be directly applied in the Sudetic Foreland. Petrographic analysis of tills has several limitations in this area. Many crystalline rocks from Fennoscandia and from bedrock of the Polish Lowland and the Baltic Sea are very similar to the rocks of Sudety Mts. and Sudetic Foreland. Moreover, gravels deposited by Sudetic rivers many kilometres to the north from mountain range have been also redeposited by Ice Sheets. A content of local Sudetic or Carpathian material in glacial deposits reached 70%. Poorly rounded quartz grains from local crystalline rocks and well-rounded grains from Palaeozoic Sedimentary rocks predominate in local material. There are also rocks that are very difficult or even impossible to classify to one of the groups (local or Scandinavian).
   Scandinavian material consists less then 10% of Mezopleistocene alluvial gravel and if it will be not correctly identified the deposits could be classified as Eopleistocene or Pliocene. Correct determination ofprovenance of gravel material is very important for petrographic analysis of till and alluvial deposits in Sudetic Foreland. Only such an analysis which take into account differentation of local rocks gives us a possibility for lithostratigraphic correlation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012