Podrobnosti záznamu

Název
    Spheroidal texture of the scapolite-hornblende rock in the eclogite body of the Borek quarry near Chotěboř
Další názvy
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře