Podrobnosti záznamu

Název
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
Další názvy
    Lower Turonian in the brickworks Kutná Hora - Sedlec
Autor
    Čáp, Pavel
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
    Vodrážka, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin, lithology, foraminifera, nannofossils, siliceous sponges
Klíčové slovo
    Cihelně
    Hora
    Kutná
    Sedlec
    Spodní
    Turon
Abstrakt (česky)
   Vápnité prachovce náležící bělohorskému souvrství z lokality Kutná hora - Sedlec obsahují bohaté společenstvo spongií, mlžů, mikrofosilií a nanofosilií. Dobře zachované a vysoce diversifikované společenstvo spongií dokumentuje různé typy osidleného substrátu, včetně tvrdého substrátu představovaného metamorfovanými horninami.Podle analýzy mikrofosilií a nanofosilií prachovce stářím odpovídají svrchní části spodního turonu. Náleží foraminiferové planktonické zóně Helvetoglobotruncana helvetica a zóně UC6b podle nanofosilií.
Abstrakt (anglicky)
   Lower Turonian in the brickworks Kutná Hora - Sedlec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014