Podrobnosti záznamu

Název
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
Další názvy
    Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
Autor
    Fordinál, Klement
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Linzer biol. Beitrage
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 1
Strany
    7
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bryozoa
    Sarmatian
    Taxonomy
Klíčové slovo
    Brakických
    části
    Dubová
    Mechovky
    Pánve
    Podunajské
    Sarmatské
    Sedimentů
    Severní
    Slovensko
    Spodně
Abstrakt (česky)
   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.
Abstrakt (anglicky)
   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012