Podrobnosti záznamu

Název
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
Autor
    Mikuláš, Radek
    Prokop, R. J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 133-135
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1
    Překlad názvu: Assemblage of echinoderms (Cystoidea and Blastoidea) from the basal layers of the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Blastoidea
    Cystoidea
    Ordovician
Klíčové slovo
    Barrandianu
    Bazálních
    Blastoidea
    Cystoidea
    Králodvorského
    Ordovik
    Ostnokožců
    Poloh
    Souvrství
    Společenstvo
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Výzkum potvrzuje a přesněji datuje předpokládané míšení faun mediteránní a baltické provenience v Pražské pánvi na počátku kralodvoru. Možnosti postmortálního transportu schránek rodu Mespilocystis jsou malé a společenstvo spojené s výskytem tohoto taxonu považujeme za autochtonní. Je překvapující relativně velkou diverzitou, přítomností bentosu zařaditelného k fotické zóně (hojná Kloucekia) a izolovaností uvnitř výskytů s chudým bentosem. U dalších dvou popsaných asociací ostnokožců může jít o tafocenózy. Pestrost a nerovnoměrnost distribuce paleontologického obsahu bazálních vrstev králodvoru je třeba brát v potaz při úvahách o synsedimentární, eventuálně postsedimentární tektonice Pražské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   Basal layers of the Králův Dvůr Formation Series (~ base of the Ashgillian) in the area of Prague provided echinoderm taxa Mespilocystites sp. n., Echinosphaerites querendus Barr., Heliocrinites sp., Haplosphaeronis sp. (sp. n.), fragments of crinoids (Cyclocaudex sp.), ophiuroids (Taeniaster bohemicus Petr), and machaeridians (Plumulites fraternus Barr.). The assemblage shows rapid lateral changes, and the existence of relatively shallow-water sites nearby the presently preserved fill of the basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012