Podrobnosti záznamu

Název
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Rudolf J. Prokop
Další názvy
    Assemblage of echinoderms (Cystoidea and Blastoidea) from the basal layers of the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Autor
    Mikuláš, Radek
    Prokop, Rudolf J.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 133-134
Rok
    2003
Poznámky
    10 fot. příl.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    Barrandien
    Blastoidea
    Cystoidea
    geologie regionální
    mapa geologická
    nový taxon
    ordovik-svrchní
    pražská pánev
    tafonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Braník
    Praha-Krč
Klíčové slovo
    12-24
    Barrandienu
    Bazálních
    Blastoidea
    Cystoidea
    Králodvorského
    Ordovik
    Ostnokožců
    Poloh
    Praha
    Souvrství
    Společenstvo
    Svrchní
Abstrakt (anglicky)
   Basal layers of the Kralův Dvůr formation Series (&base of the Ashgillian) in the area of Prague provided echinoderm taxa Mespilocystites sp. n., Echinosphaerites querendus BARR., Heliocrinites sp., Haplosphaeronis sp. (sp. n.), fragments of crinoids (Cyclocaudex sp.), ophiuroids (Taeniaster bohemicus PETR), and machaeridians (Plumulites fraternus BARR.) The assemblage shows rapid lateral changes, and the existence of relatively shallow-water sites nearby the presently preserved fill of the basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012