Podrobnosti záznamu

Název
    Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky
Autor
    Dušátko, D.
    Lederer, M.
    Mrlina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vojenský geografický obzor
Svazek/č.
    -, č. 1
Strany
    s. 24-30
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Cooperation with Military Geographic Service in development of gravimetric reference frames in the Czech Republic
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Czechoslovak levelling network
    gravimetric base network
    history
Klíčové slovo
    Budování
    České
    Gravimetrických
    Republiky
    Službou
    Spolupráce
    Vojenskou
    Základů
    Zeměpisnou
Abstrakt (česky)
   Vojenská zeměpisná služba se významně podílela na budování čs. gravimetrických základů v jejich počátcích od 50. let minulého století. Spolupráce s civilními institucemi byla zásadní především při prvních tíhových měřeních podél základních nivelačních pořadů čs. nivelační sítě. Služba rovněž zajistila letecká tíhová měření při zakládání čs. gravimetrických sítí, které jsou dodnes zpřesňovány moderními přístroji. Civilní a vojenské gravimetrické skupiny spolupracovaly i při gravimetrickém mapování 1:200 000 a 1:25 000, zpracování terénních tíhových dat a výpočtu modelu geoidu.
Abstrakt (anglicky)
   The Military Geographic Service took a significant part in the starting period of the establishment of the Czechoslovak gravimetric base network in the 1950s. The cooperation with public institutions was particularly important during the first gravity measurements along the principal levelling lines of the Czechoslovak levelling network. The Service also arranged the airborne gravitz observations during the establishment of the base networks that have been continuously upgraded till recent by up-to-date land gravimeters. The public and military crews also collaborated in the gravity mapping in the scale 1:200,000 and 1:25,000, processing of field gravity data and calculation of geoid model.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013