Podrobnosti záznamu

Název
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Další názvy
    Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Poznámky
    Akce: 2003 ; Ostrava
Výraz tezauru
    Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers, calcareous nannofossils, stratigraphy, Silesian Unit, Outer Western Carpathians
Klíčové slovo
    Albsko-cenomanského
    Bystré
    Dinoflageláti
    Foraminifery
    Jednotka
    Karpaty
    Nanoplankton
    Slezská
    Sporomorfy
    Stáří
    Štramberka
    Vápnitý
    Vnější
    Západní
Abstrakt (česky)
   Mikrobisotratigrafické vyhodnocení vzorků lomu Kotouč ve Štramberku a lokality Bystré (slezská jednotka). Na základě studia sporomorf, dinoflagelát, foraminifer a vápnitého nanoplanktonu bylo stanoveno svrchnoalbské až cenomanské stáří sedimentárních výplní puklin ve štramberském vápenci a výchozů na lokalitě Bystré.
Abstrakt (anglicky)
   Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014