Podrobnosti záznamu

Název
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Petr Skupien, Lilian Švábenická
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 50-51
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    56
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    alb
    Angiospermophyta
    cenoman
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    jílovec
    krasová výplň
    křída
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleontologie
    pylová zrna
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm - Bystrá (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Klíčové slovo
    Albsko-cenomanského
    Bystré
    Dinoflageláti
    Foraminifery
    Jednotka
    Karpaty
    Nanoplankton
    Slezská
    Sporomorfy
    Stáří
    Štramberka
    Vápnitý
    Vnější
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012