Podrobnosti záznamu

Název
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Loess section in Šatov, district Znojmo
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 67-68
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    pedogeneze
    pleistocén-střední
    profil půdní
    půda fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Šatov (Znojmo)
Klíčové slovo
    34-13
    Dyjákovice
    Okres
    Profil
    Sprašový
    Šatově
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012