Podrobnosti záznamu

Název
    Spytihněv (okr. Zlín)
Další názvy
    Spytihněv (Zlín district)
Autor
    Novák, Martin
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Přehled výzkumů
Svazek/č.
    Roč. 48, č. zima
Strany
    2
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Spytihněv-Duchonce, Gravettian, Settlement, Systematic research
Klíčové slovo
    Okr
    Spytihněv
    Zlín
Abstrakt (česky)
   V roce 2006 jsme pokračovali s výzkumem lokality Spytihněv-Duchonce. Rozšířili jsme výzkum periferie sídelní jednotky prozkoumávané v letech 2003-2004. Tato oblast přinesla jen malou kolekci artefaktů včetně dvou mikročepelek s otupeným bokem a místně retušované radiolaritové čepele. Na rozdíl o toho, dvě sondy vykopané 5 m výše ve svahu přinesly mnohem významnější nálezy - kulturní vrstvu s bohatými artefakty, uhlíky, červeným barvivem a kosterním materiálem. Artefakty jsou vyrobeny z radiolaritu (69 %), eratického silicitu (23 %) a zbytek je tvořen přepáleným silicitem. Nástroje zahrnují dvě rydla, dva zlomky retušovaných čepelí a zlomek mikročepele s otupeným bokem. Archeologický a osteologický materiál pocházel z nevápnitých geliflukčních laminovaných koluviálních hlin, které jsou překryté pleniglaciální spraší. Dvě nová radiokarbonová data řadí nálezy do vyvinutého pavlovienu a do willendorf-kostenkovské fáze gravettienu.
Abstrakt (anglicky)
   Spytihněv (Zlín district)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014