Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Renata Čopjaková, Petr Sulovský, Jiří Otava
Další názvy
    Comparison of the chemistry of detritic pyrope-almandine garnets of the Luleč Conglomerates with the chemistry of granulite garnets from the Czech Massif
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří, 1950-
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 44-47
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 2 diagr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    Český masiv
    flyš
    geologie regionální
    granáty
    karbon-spodní
    konglomerát
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    složení chemické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Luleč (Vyškov)
Klíčové slovo
    24-41
    Chemismem
    Chemismu
    Českého
    Detritických
    Granátů
    Granulitů
    Lulečských
    Masivu
    Pyrop-almandinů
    Slepenců
    Srovnání
    Vybraných
    Vyškov
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents the comparison of major oxides (microprobe) and trace elements (LA-ICP-MS) chemistry of the detrial pyroperalmandines from Luleč Conglomerates with pyrop-almandines of selected granulites of the Czech Massif for the purpose of provenance of the Culm sediments. Chemical compositions of pyrope-almandines from Luleč quarry are in a good correlation with chemical compositions of granulite garnets from Miroslav Crystalline Unit and small granulite bodies W of Jihlava. Pyrope-almandines from leptynites of the Polička Crystalline Unit and Náměšť Granulite Massif show great differences in REE patterns. The results seem to indicate the source areas of granulites might have been canging from the older to the younger horizons of the Luleč Conglomerates
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012