Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
Další názvy
    Comparison of the chemistry of detritic pyrope-almandine garnets of the Luleč Conglomerate with the chemistry of granulite gasrnets from the Czech Massif
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. září
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Drahany Culm, garnet chemistry, trace elements, provenance, cluster analysis
Klíčové slovo
    Chemismem
    Chemismu
    Českého
    Detritických
    Granátů
    Granulitů
    Lulečských
    Masivu
    Pyrop-almandinů
    Slepenců
    Srovnání
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Práce přináší srovnání hlavních oxidů a stopových prvků detritických granátů a primárních hornin za účelem posouzení provenience.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of the chemistry of detritic pyrope-almandine garnets of the Luleč Conglomerate with the chemistry of granulite gasrnets from the Czech Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014