Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
Další názvy
    Comparison of the chemistry of detrital pyrope-almandine from Luleč conglomerates with the chemistry of garnets of certain granulites of the Bohemian Massif.
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2002 ; Brno
Výraz tezauru
    detrital garnet
    granulite
    Kulm
    laser ablation
    major element chemistry
    provenance study
    pyrope-almandine
    REE pattern
    trace element chemistry
Klíčové slovo
    Chemismem
    Chemismu
    Českého
    Detritických
    Granátů
    Granulitů
    Lulečských
    Masivu
    Pyrop-almandinů
    Slepenců
    Srovnání
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   The paper presents the comparison of major oxides (microprobe) and trace elements (LA-ICP-MS) chemistry of the detrital pyrope-almandines from Luleč Conglomerates with pyrope-almandines of selected granulites of the Bohemian Massif for the purpose of provenance of the Culm sediments. Chemical compositions of pyrope-almandines from Luleč quarry are in good correlation with chemical compositions of granulite garnets from Miroslav Crystalline Unit and small granulite bodies W of Jihlava. Pyrope-almandines from leptynites of the Polička Crystalline Unit abd Náměšť Granulite Massif show great differences in REE patterns. The results seem to indicate the source areas of granulite pebbles might have been changing from the older to the younger horizons of the Luleč Conglomerates.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents the comparison of major oxides (microprobe) and trace elements (LA-ICP-MS) chemistry of the detrital pyrope-almandines from Luleč Conglomerates with pyrope-almandines of selected granulites of the Bohemian Massif for the purpose of provenance of the Culm sediments. Chemical compositions of pyrope-almandines from Luleč quarry are in good correlation with chemical compositions of granulite garnets from Miroslav Crystalline Unit and small granulite bodies W of Jihlava. Pyrope-almandines from leptynites of the Polička Crystalline Unit abd Náměšť Granulite Massif show great differences in REE patterns. The results seem to indicate the source areas of granulite pebbles might have been changing from the older to the younger horizons of the Luleč Conglomerates.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012