Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
Další názvy
    Comparison of hydraulic conductivity of the whole rock and rock matrix of granites in the Bohemian Massif
Autor
    Holeček, Jan
    Najser, Jan
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    hydraulic conductivity, granite, rock matrix, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Českého
    Granitech
    Hornin
    Horninové
    Hydraulické
    Masivu
    Matrice
    Rozpukaných
    Srovnání
    Vodivosti
Abstrakt (česky)
   Cílem hydrogeologického výzkumu granitů je získat komplexní informace o hydraulických vlastnostech horninové matrice, horninového prostředí jako celku a jejich prostorové variabilitě. Výsledky terénních hydrodynamických testů potvrdily značnou heterogenitu hydraulických vlastností granitových masivů. Průměrná hydraulická vodivost pětimetrových úseků tří vrtů v melechovském masivu, třebíčském masivu a v moldanubickém plutonu kolísá v rozsahu pěti řádů od 10-11 do 10-6 m.s-1. Variabilita výsledků laboratorních měření hydraulické vodivosti horninové matrice je menší, hodnoty se pohybují v řádech 10-13 až 10-11 m.s-1. Primární srovnání výsledků terénních a laboratorních měření ukázalo trend lineární závislosti mezi hydraulickou vodivostí horninové matrice a horninového prostředí jako celku.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of hydraulic conductivity of the whole rock and rock matrix of granites in the Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014