Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
Údaj o odpovědnosti
    František Pechar, Drahoš Rykl
Další názvy
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
    Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-Li Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und des Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
Autor
    Pechar, František
    Rykl, Drahoš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Ústecké muzejní sešity
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 56-70
Rok
    1993
Poznámky
    2 obr., 3 tab., 7 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Ústecké muz. Seš.
Předmětová skupina
    krušnohorský pluton
    krystalochemie
    Li (lithium - 3)
    slídy
    středočeský pluton
    teplota
    tlak
Geografické jméno
    Cínovec
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
    Třebešice
    Vysoký Kámen
Klíčové slovo
    Biotitu
    Cínovec
    Fe-Li
    Kámen
    Krystalochemických
    Lokalit
    Parametrů
    Plutonu
    Slíd
    Srovnání
    Středočeského
    Vysoký
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012