Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Horáček
Další názvy
    Comparison of data on exploratory mining works between Jezerka and Horní Jiřetín in the Krušné hory Mts.
Autor
    Horáček, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 20
Strany
    s. 45-51
Rok
    1994
Poznámky
    3 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    geologie inženýrská
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér
    neovulkanity Českého masivu
    regionální inženýrská geologie
    severočeská pánev
    svahy
    uhelná sloj
    vlastnosti mechanické
    zlom
Geografické jméno
    Černice
    ČR-Čechy
    Horní Jiřetín
    Jezeří
Klíčové slovo
    Dílech
    Důlních
    Horách
    Horním
    Jezerkou
    Jiřetínem
    Krušných
    Poznatků
    Průzkumných
    Srovnání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012