Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
Další názvy
    The comparison of Lower Cretaceous foraminiferal assemblage from the fillings of Štramberk Limestone from Kotouč quarry in Moravia with the assemblage of the same age from Gutrathsberg quarry in Austria.
Autor
    Hradecká, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Poznámky
    Akce: 2003 ; Ostrava
Výraz tezauru
    foraminifera,stratigraphy, paleoecology,Lower Cretaceous, Kotouč quarry, Moravia, Gutrathsberg quarry, Austria
Klíčové slovo
    Foraminiferového
    Gartenau
    Gutrathsberg
    Kotouč
    Lomu
    Moravě
    Rakousku
    Spodnokřídového
    Společenstva
    Společenstvem
    Srovnání
    Stáří
    Stejného
    Štramberku
    štramberských
    Vápenců
    Výplní
Abstrakt (česky)
   Byla studována společenstva spodnokřídových foraminifer z lomu Kotouč na Moravě a z lomu Gutrathsberg v Rakousku. Byl srovnáván celkový charakter obou foraminiferových společenstev a paleoekologie v místě sedimentace. Stáří sedimentů studovaných vzorků bylo stanoveno na základě foraminifer na valangin - hauteriv.
Abstrakt (anglicky)
   The comparison of Lower Cretaceous foraminiferal assemblage from the fillings of Štramberk Limestone from Kotouč quarry in Moravia with the assemblage of the same age from Gutrathsberg quarry in Austria.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014