Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
Další názvy
    Comparison subvolcanic dykes in the Brno Massif and Boskovice Furrow
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Brno massif, Boskovice furrow, subvolcanic rocks, chemical composition, hydrothermal alteration
Klíčové slovo
    Boskovické
    Brázdě
    Brněnském
    Masivu
    Srovnání
    Subvulkanických
    žil
Abstrakt (česky)
   Bazické žíly v brněnském masivu a boskovické brázdě jsou výrazně postiženy sekundárními přeměnami, které znesnadňují interpretaci jejich geneze. Obě skupiny ale vykazují řadu podobností v obsazích petrogeneticky důležitých nízce mobilních stopových prvků (např. Nb, Y, REE). Převážně alkalicko-vápenaté vulkanity svým chemickým složením indikují vznik v podmínkách vnitrodeskového extenzního geotektonického prostředí. Rozdíly v obsazích některých nekompatibilních prvků (Th, Pb, U) mohou souviset s kontaminací korovým materiálem. Podobnost bazických žil z obou geologických jednotek naznačuje, že mají stejný zdroj. Zjištěné stáří a geologická pozice některých žil indikují vulkanickou aktivitu v oblasti boskovické brázdy a jejího okolí během karbonu a permu. Tato vulkanická aktivita byla vázána na extenzní tektonikou spojenou s vývojem boskovické brázdy. Poněkud nejasná je pozice bazaltových žil u Želešic, které se liší mineralogií (přítomnost pyroxenu) a stářím (silur). Vzhledem k malému po
   čtu analýz a intenzivním sekundárním přeměnám však prozatím není možné jejich vývoj a genezi jednoznačně interpretovat.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison subvolcanic dykes in the Brno Massif and Boskovice Furrow
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014