Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Slivka, Renata Horná
Další názvy
    A comparison of quality of domestic marbles and foreign marbles imported to the Czech Republic
Autor
    Horná, Renata
    Slivka, Vladimír, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 6
Strany
    s. 19-23
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    import
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    ložisko mramoru
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    silesikum
    standardizace
    těžba
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    Česká republika
    Evropa jižní
Klíčové slovo
    České
    Do
    Dovážených
    Kvality
    Mramorů
    Republiky
    Srovnávání
    Tuzemských
    Zahraničních
Abstrakt (anglicky)
   In present time imported marbles from southern part of Europe entirely dominate at our market of decorative 'soft' stone. Above all this is the question of Grecian, Italian and Spanish marbles, which shade the marbles of a domestic production. This fact is partly connected with its limited exploitation, which is concentrated today only to the northestern part of Moravia. But we must say that concerning quality the Czech marbles are among best materials offered at our market. This article wants at least in part to point out this quality for investors, architects and designers
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012