Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
Další názvy
    Comparative tracer test on the Králický Sněžník Mt: does represent fluorescein suitable tracer for mountainou crystalline region?
Autor
    Bruthans, Jiří
    Vojtěchovská, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 1
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    fluorescent dye
    tracer test
Klíčové slovo
    Fluorescein
    Horské
    Králickém
    Krystalinikum
    Sněžníku
    Srovnávací
    Stopovací
    Stopovač
    Vhodný
    Zkouška
Abstrakt (česky)
   Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
Abstrakt (anglicky)
   Comparative tracer test on the Králický Sněžník Mt: does represent fluorescein suitable tracer for mountainou crystalline region?
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012