Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
Autor
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Strany
    s. 19-24
Poznámky
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
    Projekt: US-Czech Science and Technology Program 95051, GA AV ČR
    Překlad názvu: The age and origin of the Ochozská Cave deposits
    Rozsah: 6 s.
Klíčové slovo
    Geneze
    Jeskyni
    Ochozské
    Sedimentů
    Stáří
Abstrakt (česky)
   Stáří fluviálních sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras) bylo určeno pomocí paleomagnetického záznamu a datování chemogenních sedimentů pomocí U-series. Sedimenty se uložily během středního nebo svrchního pleistocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Large sections in cave deposits are exposed in the Ochozská Cave in southern part of the Moravian Karst. The study of the genesis and age of these cave deposits poses a clue to the reconstruction of development of the Ochozská Cave and of local paleohydrographic history. The time of deposition was determined by measurement of paleomagnetic record in clastic sediments and U-series dating of speleothems. The sediments were probably deposited during the Middle and late Pleistocene in the cave.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012