Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
Autor
    Bruthans, J.
    Churáčková, Z.
    Jenč, P.
    Schweigstillová, Jana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 54-59
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300130806, GA AV ČR
    Překlad názvu: Age and origin of secondary carbonates from several caves in the Bohemian Paradise
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    VZ též MSM0021620855
Předmětová kategorie
    calcite
    cave
    sinter
Klíčové slovo
    Českého
    Jeskyních
    Karbonátů
    Některých
    Původ
    Ráje
    Sekundárních
    Stáří
Abstrakt (česky)
   Bylo provedeno datování vzorků kalcitových sintrů ze 4 jeskyní Českého ráje pomocí 14C a U/Th metody. Jeskynní sintry byly uloženy v období 5 - 13 tis. let před současností. Povlaky dokazují, že během posledních nejméně 5 tis. let nedošlo ani k malému ústupu stěn jeskyní.
Abstrakt (anglicky)
   Calcite sinters in 4 sandstone caves in the Bohemian Paradise were dated by means of 14C and U/Th methods. Calcite sinters were deposited 5-13 kyr BP. Calcite sinters proved that sides of studied caves were not enlarged for at least last 5 kyr BP.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012