Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    The age of fenites from Hůrky in the Čistá massif in the light of compositions of detrital rocks in their foreground, W-Bohemia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 23-24
Rok
    2008
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    550.9
    552
Skupina konspektu
    550
    552
Předmětová skupina
    analýza valounová
    fenit
    fenitizace
    granitoidy
    karbon
    kladensko-rakovnická pánev
    konglomerát
    perm
    revize
    stáří absolutní
    západočeský pluton
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Hůrky (Rakovník, Rakovník )
    Řeřichy (Rakovník, Rakovník )
    Šanov (Rakovník, Rakovník )
Klíčové slovo
    12-13
    12-14
    Čechy
    čisteckém
    Fenitů
    Hůrek
    Jesenice
    Klastik
    Masivu
    Předpolí
    Rakovník
    Složení
    Stáří
    Světle
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012