Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
Autor
    Kadlec, Jaroslav
    Šlechta, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleo
Svazek/č.
    Roč. 47, -
Strany
    s. 13-16
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Age of fluvial sediments in the Výpustek Cave (Moravian Karst)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave (Moravian Carst)
    fluvial sediment dating
    magnetic properties - -
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Sedimentů
    Stáří
    Výpustek
Abstrakt (česky)
   Datování jemnozrnných fluviálních sedimentů metodou měření paleomagnetických charakteristik a následného odvození polarity magnetického pole Země, působícího v době sedimentace, umožnilo odhadnout stáří hydrologických procesů v jeskyni Výpustek ve střední části Moravského Krasu. Bylo zjištěno, že fluviální sedimenty zachované v Nízké chodbě této jeskyně jsou s největší pravděpodobností starší než 780 tisíc let. Spodnopleistocenní říční sedimenty v horní jeskynní úrovni Výpustku se mohly ukládat zhruba ve stejnou dobu jako nejstarší známé říční sedimenty zachované v ponorových jeskyních poblíž s. okraje Moravského krasu.
Abstrakt (anglicky)
   Paleomagnetic dating of fine fluvial cave sediments deposited in the Vypustek Cave revealed the age older than Brunhes/Matuyama boundary. The sediments were deposited most probably during the same hydrological events as in the caves near the northern boundary of the Moravian Karst.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012