Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří granitů melechovského masívu
Další názvy
    Geochronology of the Melechov granite massif
Autor
    Breiter, Karel
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    granites, geochronology, monazite, Melechov massif
Klíčové slovo
    Granitů
    Masívu
    Melechovského
    Stáří
Abstrakt (česky)
   Granity melechovského masívu intrudovaly v krátkém časovém intervalu okolo 315 Ma v geologicky doloženém pořadí lipnický ? koutský ? melechovský granit. Lipnický granit byl posléze (cca 308 Ma) postižen procesem, při níž došlo u části monazitových zrn k reekvilibraci.
Abstrakt (anglicky)
   Geochronology of the Melechov granite massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014