Podrobnosti záznamu

Název
    Stáří granitů melechovského masívu
Další názvy
    Geochronologyof the Melechov granite massif
Autor
    Breiter, Karel
    Sulovský, Petr
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Rok
    2005
Poznámky
    Akce: 2005 ; Praha
Výraz tezauru
    Bohemian pluton
    electron microprobe
    granite
    Melechov massif
    monazite dating
Klíčové slovo
    Granitů
    Masívu
    Melechovského
    Stáří
Abstrakt (anglicky)
   The article brings new, quantitative data on the age of four granite types recognized within the Melechov massif. The chemical ages of all samples fall in the range 313 - 317 Ma. This age is about 10 Ma younger than the age generally accepted for the southern (Austrian) part of the Moldanubian pluton. The deformed Lipnice type contains besides monazites of the above age also younger (308 Ma) monazites, reflecting the younger deformation in the late-Variscan extensional regime.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012