Podrobnosti záznamu

Název
    Stříbrná Jihlava 2010 (Variant.)
Další názvy
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Těžba zlata na Manětínsku
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných