Podrobnosti záznamu

Název
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
Další názvy
    The Central Bohemian Basin as a potential carbon dioxide storage site
Autor
    Berenblyum, Roman
    Franců, Juraj
    Geršl, Milan
    Geršlová, Eva
    Hatzignatiou, Dimitrios
    Hladík, Vít
    Kolejka, Vladimír
    Lojka, Richard
    Riis, Fridtjof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    carbon dioxide capture and storage, saline aquifers, Central Bohemian Basin, reservoir model, injection simulation
Klíčové slovo
    Jako
    Oxidu
    Pánev
    Potenciální
    Středočeská
    Uhličitého
    úložiště
Abstrakt (česky)
   Středočeská pánev byla posuzována jako potenciální úložiště oxidu uhličitého. Na základě dostupných archivních a nově získaných dat byl sestaven trojrozměrný geologický model pánve a byly provedeny počítačové simulace injektáže CO2 do vybrané části modelu. Výsledky ukázaly, že pánev je na hranici využitelnosti pro ukládání CO2, zejména kvůli relativně nízké permeabilitě hornin. Pro podložené definitivní rozhodnutí o vhodnosti struktury pro tento účel bude třeba dalšího výzkumu.
Abstrakt (anglicky)
   The Central Bohemian Basin as a potential carbon dioxide storage site
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014