Podrobnosti záznamu

Název
    Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období
Autor
    Martinát, Stanislav
Konference
    Stredoeuropský priestor - Geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja (06.09.2004-07.09.2004 : Nitra, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
Strany
    s. 310-314
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Centraleuropean dimension of the agrarian foreign trade of the Czech Republic in the transition period
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    agrarian foreign trade
    agriculture
    European Union
Klíčové slovo
    Agrárního
    České
    Dimenze
    Obchodu
    Období
    Republiky
    Středoevropská
    Transformačním
    Zahraničního
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zaměřuje na agrární zahraniční obchod České republiky v období transformace. Zabývá se primárními vlivy, geografickým rozložením, srovnáním se státy EU a CEFTA, budoucí vývoj atd. Česká republika v minulosti ztratila významné pozice v evropském agrárním obchodu, dnešní nejvýznamnější vyváženou českou komoditou je chmel a mléko. Systém evropského zemědělství by měl být reformován zejména kvůli vysokým subvencím, což způsobuje stav, kdy zemědělci mimo EU a USA nemohou zemědělcům uvnitř tohoto prostoru konkurovat.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is focused on the agrarian foreign trade of the Czech Republic in the period of transition. It deals with the main influences, geographical distribution, comparison to EU and CEFTA countries, prospective development etc. The Czech Republic lost important position in European agrarian trade in the past; nowadays the main Czech exported commodity is hop and milk. The European agriculture has to be reformed because of high subventions which make competitiveness of farmers outside of EU and USA almost impossible.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012