Podrobnosti záznamu

Název
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana přírody
Svazek/č.
    Roč. 59, č. 6
Strany
    s. 169-175
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Open Country in Central Europe through Time and Space. V. Problems of natural open country in the Czechlands and Slovakia
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Human Impact
    Open Country
    Woodland
Klíčové slovo
    Bezlesí
    čase
    českých
    Otázka
    Prostoru
    Přirozeného
    Slovensku
    Středoevropské
    Zemích
Abstrakt (česky)
   Kvartérní klimatický cyklus je charakterizován rozdíly mezi glaciálními fázemi, kterým dominuje otevřené prostředí, a fázemi interglaciálními se zapojenými lesními formacemi. Naopak šíření lesů v holocénu bylo potlačeno neolitickým zemědělským osídlením, které umožnilo přežití pozdně glaciálních a časně holocénních stepních biocenóz v nejteplejších a nejsušších oblastech střední Evropy až do současnosti Tento proces je dobře dokumentován na základě postglaciálních sledů malakofauny a přítomnosti černozemí.
Abstrakt (anglicky)
   The Quaternary Climatic Cycle is characterized by the contrast between glacial phases dominated by open country and interglacials with closed forest cover. By contrast, the Holocene woodland expansion was hindered by the early Neolithic agricultural occupation which enabled the survival of Lateglacial and Early holocene steppe biocenoses in the warmest and driest areas of Central Europe up to the present time. This process is well documented by the Postglacial succession of malacofaunas and the persistence of the chernozem soils.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012